Meist

Amantese Õigusbüroo asutati 2002 aastal. Büroos teenindab kliente jurist Peeter Malve, kellel on Tartu Ülikoolist saadud magistrikraadile vastav juristi kvalifikatsioon ning kes on klientide nõustamise ja kohtutes esindamisega tegelenud enam kui 18 aastat.

Meie eesmärgiks ei ole kirjutada lehekülgede kaupa seadust ümber, ehk siis koostada lohisevalt pikki kirju üksnes selleks, et kliendilt võimalikult suurt tasu küsida, nagu seda teevad paljud õigusabiosutajad. Eristume selgelt oma sisutihedale tööle ja mõistlikule tasupoliitikale orienteerituse poolest enamusest advokaadibüroodest, tänu millele ongi meie teenus kättesaadav praktiliselt igaühele.  Näiteks ei küsi me kliendilt kunagi mingeid boonustasusid ega nõua tasu telefoni- ja meilisuhtluse peale kulutatud aja eest, mida teistes büroodes tihti ette tuleb. Just seepärast meie kliendid pöörduvad meie juurde oma uute probleemidega alati tagasi ning soovitavad meid ka oma  headele tuttavatele.

Töökeeled (languages): eesti, Русский, English

Nõustame ja esindame nii eraisikuid, äriühinguid kui ka kohalikke omavalitsusi. Valdkonnad, milles me teenuseid osutame, on:

 • perekonnaõigus (abielu lahutamine, ühisvara jagamine, elatis (esmakordne, suurendamine või vähendamine), vanemlikud hooldusõigused, suhtlemiskord lapsega, alaealise varaga tehinguks loa taotlemine jne)
 • võlaõigus (võlanõuded, üürivaidlused, tehingud jms).
 • haldusõigus (vaidemenetlus, kaebaja, vastustaja esindamine)
 • väärteomenetlus (vastulaused, edasikaebused karistusotsustele)
 • kriminaalasjad (süüdistatava kaitsmine, kannatanu esindamine, tsiviilhagid)
 • asjaõigus (kaasomandi lõpetamine, kaasomanike vahel asja kasutuse reguleerimine, juurdepääs avalikule teele jne)
 • lepinguõigus (mitmesuguste lepingute koostamine)
 • äriõigus (toimingud äriregistris, likvideerimine, pankrott, esindamine kohtus jne)
 • tööõigus (töövaidlused)
 • Pärimisõigus (pärimisega seotud vaidlused, ümbrikus notari hoiule antava testamendi koostamine jne)
 • Korteriühistuasjad (ühistu esindamine või nõustamine mistahes õigusküsimustes, võlgnikega tegelemine, korteriomandi sundvõõrandamine jne).

Eelloetletud teenuste nimekiri ei ole ammendav.