Meist

Amantese Õigusbüroo asutati 2002 aastal. Büroos teenindab kliente jurist Peeter Malve, kellel on Tartu Ülikoolist saadud magistrikraadile vastav juristi kvalifikatsioon ning kes on klientide nõustamise ja kohtutes esindamisega tegelenud üle enam kui 17 aastat.

Töökeeled: EST, RUS

Nõustame ja esindame nii eraisikuid, äriühinguid kui ka kohalikke omavalitsusi. Valdkonnad, milles me teenuseid osutame, on:

- perekonnaõigus (abielu lahutamine, ühisvara jagamine, elatis, hooldusõigused, suhtlemiskord lapsega, alaealise varaga tehinguks kohtult loa taotlemine jne)

- võlaõigus (võlanõuded, üürivaidlused, tehingud jms).

- haldusõigus (kaebaja, vastustaja esindamine)

- väärteomenetlus (menetlusaluse isiku kaitsmine)

- kriminaalasjad (süüdistatava kaitsmine, kannatanu esindamine)

- asjaõigus (kaasomandi lõpetamine, juurdepääs avalikule teele jne)

- lepinguõigus (mitmesuguste lepingute koostamine)

- äriõigus (toimingud äriregistris, likvideerimine, pankrott, esindamine kohtus jne)

- tööõigus (töövaidlused)

- Pärimisõigus (pärimisega seotud vaidlused, ümbrikus notari hoiule antava testamendi koostamine jne)

Eelloetletud teenuste nimekiri ei ole ammendav.